TekstScan©

Als organisatie hebt u uw specialisatie en u wilt zich daarmee zo professioneel mogelijk presenteren. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de mensen twijfelt aan de competenties van personen die schrijffouten maken. De gevolgen hiervan kunnen soms verstrekkend zijn voor de uitstraling van uw onderneming. Om de kwaliteit van uw communicatie snel en goed te kunnen meten, heeft Tekstbureau Louise de TekstScan© ontwikkeld.

Analyse van uw professionele communicatie

TekstScan© is een praktisch instrument waarmee ik uitingen grondig analyseer. Systematisch komen de verschillende taalaspecten aan bod. Daarnaast kijk ik of uw boodschap is toegeschreven op uw doelgroep en of ze binnen de context goed overkomt. Na afronding van de analyse ontvangt u een rapportage. Hierin staan de pluspunten, verbeterpunten en aanbevelingen op communicatiegebied overzichtelijk op een rij. Vraag hier uw TekstScan© aan.

Algemene Voorwaarden & Privacy Policy
©  Tekstbureau Louise